Prati Tuljapur Bhavani Temple, Kalote, Khalapur, Raigad

Prati Tuljapur Bhavani Temple Kalote Khalapur Raigad

Prati Tuljapur Bhavani Temple is situated near Panvel at Kalote village of Khalapur taluka in Raigad, Maharashtra, India.

Bhairi Bhavani Temple, Shringarpur, Sangameshwar, Ratnagiri, Maharashtra, India

Bhairi Bhavani Temple Shringarpur Sangameshwar

Bhairi Bhavani Temple is situated at Shringarpur village of Sangameshwar taluka in the district of Ratnagiri, Maharashtra, India.

Bhairi Bhavani Devi Temple, Chiplun, Ratnagiri, Maharashtra, India

Bhairi Bhavani Devi Temple Chiplun

Bhairi Bhavani Devi Temple is situated at Chiplun City in Ratnagiri, Maharashtra, India.