Top Posts

Jakhmata Devi Temple, Shiste, Shrivardhan, Raigad, Maharashtra, India

Jakhmata Devi Temple, Shiste, Shrivardhan, Raigad, Maharashtra, India

Jakhmata Devi Temple is situated at Shiste village of Shrivardhan taluka in the district of Raigad, Maharashtra, India.