Top Posts

Vitthal Rakhumai Temple, Payar Wadi, Sheldi, Khed, Ratnagiri

Vitthal Rakhumai Temple, Payar Wadi, Sheldi, Khed, Ratnagiri

Vitthal Rakhumai Temple is situated at Payar Wadi in Sheldi village of Khed taluka in Ratnagiri.

No comments