Top Posts

Shri Kanakaditya Temple, Kasheli, Rajapur, Ratnagiri

Shri Kanakaditya Temple, Kasheli, Rajapur, Ratnagiri

Kanakaditya Temple is situated in Kasheli village of Rajapur. This Sun Temple in Ratnagiri is an ancient. Temples of Shri Ganapati, Shri Shankar, Shri Aryadurga, Shri Maruti and Shri Vishnu are in premises of Shree Kanakaditya Temple.

Shri Kakanaditya Temple Kasheli Rajapur Ratnagiri