Top Posts

Jai Vilas Palace, Jawhar

महाराष्ट्रातील वनवासी समाजाच्या संस्थानांपैकी हे एक आहे. जव्हार वारली चित्रांकरिता जगप्रसिद्ध आहे. मुकणे घराण्याचा राजवाडा जय विलास पॅलेस तसेच भूपतगड आणि दादरा कोपरा धबधबा ही येथील काही प्रेक्षणीय स्थळे आहेत.